II.TỔNG ĐÀI 3CX CONTACT CENTER

HƯỚNG DẪN FRESHDESK

 

Đăng nhập – Công ty và địa chỉ liên hệ


·         Hướng dẫn đăng nhập vào Freshdesk

 

Khi đăng ký 3cx contact center, công ty được yêu cầu chọn link website helpdesk của mình dạng: https://TÊNCÔNGTY.freshdesk.com

 

Đăng ký bao nhiêu user thì được cung cấp bấy nhiêu tài khoản đăng nhập, mỗi user, khách hàng cung cấp 1 email của nhân viên mình đang sử dụng.

Các user check email để nhận thông tin đăng nhập vào freshdesk:

 

Ví dụ: trang helpdesk của công ty có tên là: https://demouccloudhn.freshdesk.com

 

Check email tìm email có tiều đề:

 

 

 

 

 

Công ty và địa chỉ liên hệ


Trong thẻ Customer/Tạo công ty trước: new company

 

Nếu company được tạo ra trùng lắp hệ thống sẽ báo:

Bấm vào view company

Tạo contact thuộc company đó:

 

Email active cho thành viên (contact) có dạng:

Contact click vào link trong email và tự đặt password

Tài khoản này sẽ khác tài khoản của agent, chỉ xem được các ticket của mình tạo, dùng cho KH hỗ trợ contact/company của mình.

 

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây.