II.TỔNG ĐÀI 3CX CONTACT CENTER

HƯỚNG DẪN FRESHDESK

 

Đăng nhập – Công ty và địa chỉ liên hệ


·     Hướng dẫn đăng nhập vào Freshdesk

·         Menu khách hàng

·         Tạo khách hàng (công ty) và danh sách liên hệ thuộc công ty

·         Tùy chỉnh các trường khách hàng

·         Hợp nhất danh bạ

·         Thay đổi mật khẩu tài khoản khách hàng

·         Liên kết 1 liên hệ với nhiều công ty

·         Xác định liên hệ theo ID từ hệ thống CRM khác

 

 

Các trường măc định trong freshdesk


·         Hiểu các trường mặc định trong mẫu vé của bạn

·         Tạo trường tùy chỉnh trong biểu mẫu vé

·         Sử dụng các trường phụ thuộc vào mẫu vé của bạn

·         Hiểu trạng thái vé

·         Tạo các mẫu động


 

TICKET

 


Xem vé

·         Lọc vé bằng cách xem

·         Theo dõi các vé quan trọng bằng cách trở thành "Watcher"

·         Hợp nhất hai hoặc nhiều vé cùng nhau


Trả lời một vé 

·         Trả lời một vé

·         Chuyển tiếp vé cho bên thứ ba

·         Trả lời cá nhân về các đại lý

·         Sử dụng Câu trả lời đã gửi trong trả lời vé

·         Tự động hóa kịch bản cá nhân cho các đại lý

·         Tại sao trả lời của khách hàng về một vé tạo ra một vé mới? (Luồng email)


Chia sẻ công việc đang tiến hành trên vé

·         Ghi chú cá nhân để chia sẻ nội bộ

·         Cập nhật không xâm lấn với các ghi chú công khai

·         Cung cấp liên kết vé công cộng để dễ dàng truy cập

 


Đội nhóm trò chuyện nhóm

·         Hiểu Team Huddle

·         Mời những người bạn đồng đội sử dụng Team Huddle

·         Theo dõi thời gian đã dành

·         Thực hiện hành động về vé sử dụng lệnh email

 


Thuộc tính vé và hành động

·         Quản lý Thuộc tính của Vé

·         Lái xe bổ sung bối cảnh với Yêu cầu Thông tin

·         Hiểu trạng thái vé

·         Sử dụng để làm danh sách

·         Xem Lịch sử hoạt động của Vé

·         Tương tự

·         Sử dụng phím tắt trong cổng hỗ trợ của bạn

·         Dự đoán tương lai của khách hàng


Cải tiến trong Vé Xem trang

·         Trả lời từ chế độ xem vé mới

·         Tự động làm mới thời gian thực của vé


Ngăn ngừa nhiều và / hoặc trả lời không thông tin 2

·         Phát hiện va chạm chất độc

·         Cảnh sát giao thông và tự động làm mới


Chat trực tiếp cho Đại lý

·         Hiểu các tùy chọn trong thanh trò chuyện trực tiếp

·         Chuyển đổi bản ghi trò chuyện sang vé

·         Bật thông báo trên màn hình để trò chuyện trực tuyến

·         Sử dụng câu trả lời soạn sẵn trong cuộc trò chuyện trực tiếp (Chat Shorthands)


Hỗ trợ Facebook trên Freshdesk

·         Tích hợp trang Facebook với bộ phận trợ giúp của bạn

·         Trả lời các bài đăng trên Facebook từ Freshdesk

·         Tại sao bạn phải cấp lại quyền cho Trang Facebook của mình?

·         Tạo một tab hỗ trợ thương hiệu trên trang Facebook của bạn

 


Bắt đầu với kênh điện thoại

·         Giới thiệu về kênh điện thoại tích hợp của Freshdesk

·         Nhận số điện thoại của riêng bạn

·         Tùy chỉnh số điện thoại của bạn

·         Dòng cuộc gọi đến trong kênh điện thoại

·         Sử dụng IVR trong kênh điện thoại

·         Cấu hình một Thông báo Đơn giản để chào đón những người gọi của bạn

·         Danh sách các quốc gia nơi có số lượng Freshdesk

·         Cài đặt SSL trong khi sử dụng kênh điện thoại trong trình duyệt Chrome

·         Yêu cầu hệ thống và hướng dẫn khắc phục sự cố cho kênh điện thoại

·         Quá trình chuyển số

·         Call history and Blocking calls


Widget Điện thoại

·         Hiểu các tùy chọn trong tiện ích điện thoại

·         Chuyển đổi cuộc gọi điện thoại đến vé

·         Sẵn có của Đại lý


Báo cáo

·         Hiệu suất Đại lý

·         Hiệu suất Nhóm


ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG FRESHDESK

Hướng dẫn hoàn chỉnh ứng dụng Freshdesk Android

·         Đăng nhập và đăng xuất khỏi ứng dụng Android

·         Bảng tổng hợp - tạo vé và tóm tắt vé

·         Hướng dẫn về vé - lượt xem vé, hành động tìm kiếm và hàng loạt

·         Hướng dẫn về vé - trả lời vé, chỉnh sửa đặc tính vé và đính kèm tệp

·         Thực hiện và nhận cuộc gọi qua ứng dụng Freshdesk Android

·         Theo dõi các tweet từ ứng dụng Freshdesk Android

·         Xem và chỉnh sửa các địa chỉ liên hệ và công ty trong ứng dụng Android

·         Thông báo và các cài đặt khác

·         Chia sẻ vé Freshdesk với các ứng dụng khác trên Android

·         Tìm kiếm bằng giọng nói trong Freshdesk Android

·         Hỗ trợ liên kết sâu trong ứng dụng Android

·         Câu hỏi thường gặp về Ứng dụng Android Freshdesk


Hướng dẫn hoàn chỉnh cho ứng dụng iPhone Freshdesk

·         Đăng nhập và đăng xuất khỏi ứng dụng iOS

·         Tạo vé mới và truy cập bảng điều khiển vé

·         Quản lý vé trong ứng dụng iPhone (duyệt web và tìm kiếm thông qua vé, và thực hiện các hành động thông thường)

·         Trả lời và sửa đổi các đặc tính của vé

·         Thông báo và các Cài đặt khác

·         Thực hiện và nhận cuộc gọi trên iPhone với ứng dụng Freshdesk

·         Theo dõi các tweet từ ứng dụng Freshdesk iOS

·         Xem và chỉnh sửa các địa chỉ liên hệ và công ty trên ứng dụng iOS

·         Liên kết phổ quát trong ứng dụng iOS

·         Câu hỏi thường gặp và Gỡ rối

 


Hướng dẫn hoàn chỉnh cho ứng dụng iPad Freshdesk

·         Đăng nhập và đăng xuất khỏi ứng dụng iPad

·         Tạo vé mới trong iPad

·         Quản lý vé trong iPad (duyệt và tìm kiếm thông qua vé, và thực hiện các hành động thông thường)

·         Làm việc trên vé trong iPad

·         Xem địa chỉ liên hệ trong iPad

·         Xem lịch sử cuộc gọi trong iPad

·         Thực hiện và nhận cuộc gọi trong iPad

·         Cài đặt trong iPad Freshdesk

 


Xem thêm hướng dẫn tại đây.

 

Lưu ý: một số tính năng trong hướng dẫn trên đây không hiển thị trên trang freshdesk của bạn, để sử dụng vui lòng nâng cấp tài khoản.

Xem chi tiết báo giá các gói hỗ trợ theo tính năng tại đây.