I.TỔNG ĐÀI 3CX BUSINESS

2. TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ – EXTENSION ADMIN:

Đăng nhập/ Thẻ general/Quản lý ext


·         Đăng nhập tài khoản quản trị: check email, mở link truy cập/user/password

·         Thay đổi password của ext-enduser / Thẻ ganeral

·         Tạo link họp riêng cho ext

·         Cấu hình kịch bản chuyển tiếp cuộc gọi cho ext

 

Danh bạ, Ghi âm, quản lý, thẻ Options


·         Ghi âm

·         Thông báo cuộc gọi nhỡ qua email

·         Cấu hình cho phép ext xem danh bạ đồng nghiệp / danh bạ công ty

·         Cấu hình hạn chế cuộc gọi của ext, tính năng quản lý của ext : lắng nghe, nghe chung, chen ngang, thì thầm vào 1 cuộc gọi nhiều người

 

Báo cáo


·         Báo cáo cuộc gọi nhỡ/đến/đi

·         Báo cáo cuộc gọi cho 1 ext cụ thể

·         Báo cáo chung/báo cáo theo ngày.


 

NỘI DUNG CHI TIẾT

 

 

DÙNG TRÌNH DUYỆT CHROME TRUY CẬP LINK QUẢN TRỊ, CÀI THÊM TÍNH NĂNG DỊCH TỰ ĐỘNG TRONG MỤC CÀI ĐẶT TRÊN TRÌNH DUYỆT WEB.

TRUY CẬP LINK THEO EMAIL, TRƯỜNG HỢP TRÌNH DUYỆT WEB CHẶN LINK MỞ KHÓA NHƯ SAU:

bấm check hộp thoại Automatically và bấm tiếp reload Hoặc

Bấm hiển thị thêm, bấm Tiếp tục truy cập 3cx03.infinitynetworks.vn (không an toàn)

Nhập user và pass theo email.

Double click vào 1 ext:

Thẻ general:

Điền thông tin cần thiết và thay đổi password của ext ở mục: Authentication

Thay đổi pass của webcliendt ở mục: Web Authentication

Tạo link phòng họp mặc định theo tên của Nhân viên:

Direct Inbound Dialing (DID) - Trực tiếp quay số gọi (DID)

Optionally assign a DID to receive calls directly to this extension (Tùy chọn chỉ định một DID để nhận các cuộc gọi trực tiếp đến phần mở rộng này)

Để cấu hình chức năng forward khi ext bận hoặc không nghe máy: Vào thẻ forwarding Rules

Muốn hạn chế ext vào thẻ Options

Khuyến cáo chỉ nên check mục: Disable External Calls:   Tắt cuộc gọi bên ngoài

Muốn cài đặt ghi âm cuộc gọi cho 1 ext vào thẻ Options 

check hộp thoại: Record all calls  - Ghi lại tất cả cuộc gọi

Send email notification on missed call - Gửi thông báo qua email về cuộc gọi nhỡ

Do not show extension in 3CX company phonebook -Không hiển thị phần mở rộng trong danh bạ công ty 3CX

Vào thẻ Right để chỉnh tùy chọn cho enduser (end – extension)

·        Có thể xem thành viên nhóm

·        Có thể xem cuộc gọi nhóm

·        Hiển thị sự hiện diện cho các thành viên nhóm

·        Hiển thị cuộc gọi đến các thành viên nhóm

·        Thực hiện các cuộc gọi hoạt động đến các thành viên trong nhóm (chuyển hướng, chuyển nhượng, đón)

·        Có thể Barge vào, lắng nghe hoặc thì thầm (yêu cầu 3CX PRO Edition)

·        Có thể kết nối internet

·        Có thể gọi điện

·        Có thể kiểm soát IVR

·        Có thể quản lý danh bạ của công ty

·        Cho phép truy cập vào Bảng điều khiển Quản lý 3CX

Call Reports: Phần download

Báo cáo Abandoned Queue Calls UE: cuộc gọi nhỡ
reportmobifone: tất cả các cuộc gọi.

 

Lưu ý: các cấu hình sẽ làm thay đổi cuộc gọi và ảnh hưởng đến hoạt động của tổng đài doanh nghiệp.