Danh sách report của tổng đài

Danh sách report, danh sách báo cáo của tổng đài UCCloud

 

Mỗi khách hàng thuê tổng đài gói 3CX Business Block 5 ext  sẽ được tùy chọn 3 report và gửi về email của khách hàng.

Vui lòng xem các report và chọn loại report sau đó gửi yêu cầu về cho chúng tôi.

Ghi rõ loại report nào, thời gian nhận, email nhận, 

Tên công ty và đầu số tổng đài:

 

(Nếu khách hàng muốn tự động xuất report và toàn quyền cấu hình, quản lý ext vui lòng liên hệ sale để nâng cấp thuê riêng tổng đài Cloud hoặc xem chi tiết báo giá tại đây)

Xem hình ảnh mô phỏng: http://www.mediafire.com/?c2ceugfp6izel

 

 

 

 

STT Tên báo cáo Diễn giải Tên báo cáo
1 Call report Báo cáo cuộc gọi báocáocuộcgọi
2 ExtensionStatisticReport Thống kê cuộc gọi thốngkêcuộcgọi
3 Call Cost by Extension Group Báo cáo cước gọi 3cx theo group: cài đặt cước cuộc gọi trước khi xuất báo cáo. Cước cuộc gọi được tính theo đầu số và theo blog 1 phút. báocáocướcgọi3cxtheogroup
4 Call Cost by Call Type Báo cáo cước gọi 3cx theo call typpe báocáocướcgọi3cxtheostype
5 Ring Groups Statistics Báo cáo tổng cuộc gọi trả lời và không trả lời trên 1 Ring Group ringgroupstatistics
6 User Activity (Graph) Biểu đồ cuộc gọi trả lời, không trả lời biểuđồcuộcgọitrảlờikhôngtralời
7 Call Distribution (Graph) Biểu đồ cuộc gọi theo call type(ra, vào) biểuđồcuộcgọitheocalltype
8 Average Queue Waiting Time (Graph) Biểu đồ thời gian reng chuân và thời gian hang up biểuđồthờigianrengchuânvàthờigianhangup
9 Queue Answered Calls (Graph) Biểu đồ cuộc gọi trả lời biểuđồcuộcgọitrảlờitheoqueues
10 Queue Unanswered Calls (Graph) Biểu đồ cuộc gọi không trả lời biểuđồcuộcgọikhôngtrảlờitheoqueue
11 Queue Answered / Unanswered Calls (Graph) Biểu đồ cuộc gọi trả lời, không trả lời biểuđồcuộcgọitrảlờikhôngtralờitheoqueue
12 Queue Performance Overview Hiệu xuất tiếp nhận và trả lời cuộc gọi /// Polls : reng chuông  bỏ lược hiệuxuấttiếpnhậnvàtrảlờicuộcgọi
13 Detailed Queue Statistics Thống kê hàn đợi chi tiết(hiệu xuất tiếp nhận của từng queues) thốngkêhàngđợichitiết
14 Team Queue General Statistics Thống kê cuộc gọi, thời gian trung bình,tông thời gian nói chuyện thốngkêcuộcgọithờigiantrungbìnhtôngthờigiannóichuyen
15 Team Queue Lost Calls Thống kê cuộc gọi, phần trăm rớt cuộc gọi, tổng thời gian reng chuông thốngkêchitiếtQueueLostCalls
16 Abandoned Queue Calls Báo cáo các cuộc gọi vào agent bị rớt báocáocáccuộcgọivàoagentbịrớt
17 Queue Answered Calls by Wait Time Cuộc gọi được Trả lời Hàng đợi bởi Thời gian Chờ: cuộc gọi vào Q và ext nào bắt mát, thời gian đỗ chuông, thời gian bắt máy QueueAnsweredcallsbywaittime
18 SLA : Service Level Agreement Thời gian đặt ra đáp ứng cuộc gọi: ví dụ thời gian đỗ chuông của toàn Q là 60s,sau 60s không bắt máy sẽ đỗ sang ext backup. Quản lý sẽ thống kê 40S cho SLA để xem cả Q có đáp ứng chỉ tiêu SLA là trong vòng 40s phải có ext bắt máy.  
19 Statistic SLA Báo cáo các cuộc gọi vi phạm SLA báocáocáccuộcgọiviphạmSLA
20 Breaches SLA Báo cáo chi tiết cuộc gọi vi phạm SLA báocáochitiếtcuộcgọiviphạmSLA
21 Queue Callbacks Báo cáo cuộc gọi tổng CallBacks , CallBacks error báocáocuộcgọiCallBacksCallBackserror
22 Queue Failed Callbacks Báo cáo cuộc gọi lại trong Q: khi có Kh gọi vào Q, tất cả agent bận máy, cuộc gọi trong hàng đợi hoặc tắt máy, cài đặt sẵn khi agent nào vừa rảnh máy 3cx sẽ call lại vào chuyển cho agent, báo cáo kết quả cuộc gọi lại này có thành công hay không thành công (người được call lại có bắt máy hay không)  
23 Agents in Queue Statistics Báo cáo chi tiết hoạt động của agent báocáochitiethoạtđongagent
24 Agent Login History Báo cáo thời gian đăng nhập của agent báocáolịchsửđăngnhập
       
  Xem hình ảnh mô phỏng: http://www.mediafire.com/?c2ceugfp6izel    
  Ghi chú: Trường thống kê báo cáo bao gồm:     
1 Định dạng báo cáo pdf, html, csv    
2 Tần số: một thời gian, hằng ngày, hằng tuần, ngày đầu tuần, mỗi 2 tuần, ngày đầu tiên của tháng.  
3 Phạm vi: hôm nay, hôm qua, tuần trước, tháng trước, 7 ngày trước, 30 ngày trước, hoăc từ ngày.. Đến ngày…  
4 Đối tượng báo cáo: ext, group, từ ext…đến ext, số chứa, phần mở rộng nội bộ, số bên ngoài, phù hợp với thuật toán…
5 Hành động: trả lời, chưa trả lời, cả hai    
6 Thời gian: đỗ chuông, thoại, chuông và thoại    
7 Đối tượng Group/Phạm vi Q/ Ext    

 

 

 

Xem hình ảnh mô phỏng: http://www.mediafire.com/?c2ceugfp6izel

Dùng thử tổng đài, dùng thử softphone tại đây 

Thanks & Best Regards,

 

Vivian Cao (Ms.)

Cao Bích Ngọc/Sales.


INTERNATIONAL DISTRIBUTION CORPORATION.
Mobile : 1900545503 Ext 10008
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whatapp/zalo/viber: 0908945950

Skype: bichngoc4891

Office: R1-11-10 Everrich Building, 968 3/2 Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Link meeting online: https://zoom.us/j/6317773538