Bảng giá License 3CX

 

Bảng giá license PBX 3CX :

 

TT Mã sản phẩm Chi tiết Đơn Vị Giá
(VND)
Số 
Lượng
Thành Tiền
(VND)
License 3CX Voip System
1 3CXPS4 License 4SC Standard - including 1 year Maintenance License         5,000,000          1         5,000,000
2 3CXPS8 License 8SC Standard - including 3 year Maintenance License     33,500,000          1       33,500,000
3 3CXPS16 License 16 SC Standard - including 3 year Maintenance License      76,615,000          1    76,615,000
4 3CXPS32 License 32 SC Standard - including 3 year Maintenance License      Theo dự án          1 Theo dự án
5 3CXPS64 License 64 SC Standard - including 3 year Maintenance License     Theo dự án          1     Theo dự án
6 3CXPSPROF4 License 4SC Pro - including 3 year Maintenance License       21,2900,000          1      21,290,000
7 3CXPSPROF8 License 8SC Pro - including 3 year Maintenance License     41,850,000          1    41,850,000
8 3CXPSPROF16 License 16SC Pro - including 3 year Maintenance License       95,770,000          1    95,770,000
9 3CXPSPROF32 License 32SC Pro - including 3 year Maintenance License    Theo dự án          1 Theo dự án
10 3CXPSPROF64 License 64SC Pro - including 3 year Maintenance License     Theo dự án          1 Theo dự án
11 3CXPSM 3CX PS 1 year Maintenance Năm  28%           1  28% 
12 3CXSP Support 3CX/1 year Năm       10-30,000,000          1       10-30,000,000
13 SSL Cert Chứng chỉ bảo mật Voip 3CX Năm         1,500,000          1         1,500,000

 

*Giá 3CX được tính theo số lượng cuộc gọi đồng thời và phiên bản (Standard or Pro).  

3CXPS4: = 4 cuộc gọi đồng thời bản standard không giới hạn số máy nhánh và đầu số Sip Trunk

PSPROF4 = 4 cuộc gọi đồng thời bản pro không giới hạn số máy nhánh và đầu số Sip Trunk 

Xem chi tiết tính năng bản Standard và bản Pro tại đây.

*3CXPSM là phí Maintenance: Mua năm sau không bắt buộc

Maintenance: Mua maintenace trước khi hết hạn 1 năm kể từ khi mua license vĩnh viễn, giá mua là 28% của License

Maintenance là phí Bảo trì chỉ áp dụng đối với giấy phép Vĩnh viễn và cho phép bạn cập nhật miễn phí một năm, các phần mềm điện thoại thử nghiệm, cập nhật bảo mật và các khách hàng điện thoại thông minh (được cấp phép theo năm chỉ và yêu cầu bảo trì hợp lệ). Nó cũng bao gồm các phiên bản mới (ví dụ 14 đến 15). 

Sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn maintenace, khách hàng không thể mua được nữa. License vẫn có thể sử dụng tiếp tục theo tính năng tại thời điểm mua.

Dùng thử tổng đài, dùng thử softphone tại đây 

 

 

 

Thanks & Best Regards,

 

Vivian Cao (Ms.)

Cao Bích Ngọc/Sales.


INTERNATIONAL DISTRIBUTION CORPORATION.
Mobile : 1900545503 Ext 10008
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whatapp/zalo/viber: 0908945950

Skype: bichngoc4891

Office: R1-11-10 Everrich Building, 968 3/2 Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Link meeting online: https://zoom.us/j/6317773538