www.3cx.com

3CX là một công ty phần mềm tổng đài hàng đầu, 3CX được hầu hết các công ty Fortune 500 chuyển sang sử dụng từ các tổng đài cứng truyền thống. 3CX được Frost & Sullivan đánh giá là Best Price/ Performance.

 

www.freshdesk.com

FreshDesk là phần mềm chăm sóc khách hàng đầu thế giới, được các công ty tổ chức lớn như Cisco, Toshiba, UNICEF sử dụng. FreshDesk cùng với 3CX mang đến giải pháp UC, Contact Center toàn diện với voice, video, chat, socail networks...

 

www.isystem.vn

Isystem là đơn vị chủ quản dịch vụ UCCloud, iSystem hoạt động chuyên sau trong lịch vực tích hợp hệ thống, đặc biệt là 3CX partner từ 2011. Với đầy đủ sản phẩm từ IP PBX, UC, HelpDesk, CRM, iSystem sẻ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ với đầy đủ tính năng và tầm nhìn.